Gedrag gewoon?

“Zo ben ik gewoon..”. Vaak volgt deze uitspraak als uitleg of verdediging van gedrag dat deelnemers laten zien in contact met collega’s of leidinggevenden.

Ik hoor deze uitspraak wel vaker langskomen tijdens één op één coachsessies, maar ook tijdens teamsessies.

Maar, ben je zomaar gewoon of…zo geworden?

De eerste groep waar je mee te maken krijgt in je leven, is het gezin waarin je opgroeit en de directe omgeving ervan. Dit gezin heeft zijn eigen normen, waarden, overtuigingen en samenstelling. Deze vormen  een blauwdruk voor de wijze waarop je later naar de wereld om je heen kijkt. Deze blauwdruk is ook, vooral in de puberteit, een kader voor exploratie en soms verzet. In deze jaren vormt zich jouw gedrag met zijn specifieke kenmerken, die grotendeels gebaseerd zijn op jouw ervaringen binnen deze eerste groep.

Soms was bepaald gedrag noodzakelijk in die eerste groep. Je ontwikkelde een manier van gedragen die in jouw systeem van herkomst het meest voor de hand lag. Bijvoorbeeld flink van je af blazen, dan blijven de anderen wel op afstand. Negeren van anderen om je onzekerheid te maskeren. Domineren om alles en iedereen onder controle te kunnen houden. Onzichtbaar blijven om niet de confrontatie aan te hoeven gaan. Grappen maken om moeilijke situaties luchtig te houden. Alles perfect en netjes houden zodat je nooit een bestraffende ouder tegen je zou krijgen. Een paar voorbeelden van gedrag die “toen” heel effectief waren en misschien zelfs nodig. Deze gedragskenmerken kunnen later uitgroeien tot  belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt om in je werk te excelleren.

Maar wat als dit gedrag in je huidige omgeving nou niet passend blijkt te zijn en zelfs voor problemen zorgt? Als er herhaaldelijk confrontaties zijn met je collega-teamleden omdat je je soms zo hard opstelt . Dat teamleden je als onbenaderbaar ervaren? Of wanneer jouw leidinggevende stijl als wel heel directief wordt ervaren.  Als je merkt dat jouw drang naar perfectie jou en je team tot wanhoop drijft omdat alles vier keer gecheckt moet worden?

Misschien dat het dan het moment is om eens te kijken naar je gedrag. Waar is dit gedrag ontstaan? Hoe effectief is het in je huidige omgeving? Waar wordt je gedrag door getriggered?

Het is niet eenvoudig om een ingesleten gedragspatroon te veranderen. Het is een groot en complex bouwwerk van vele jaren oud, dat je vaak goede diensten heeft verleend. Bewust worden over de oorsprong van je gedrag, helpt je om beter keuzes te kunnen maken in je communicatie met je omgeving. Om soms te kunnen zeggen tegen jezelf: “Ok, dat is nu niet (meer) nodig, Zo was ik gewoon…..”

 

, , , , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie