Counseling

SAMSUNG DIGITAL CAMERAWe maken allemaal momenten in ons leven mee dat het even niet mee zit. In ons werk maar ook privé. Gevoelens van depressiviteit, onzekerheid of stress kunnen een hoofdrol gaan spelen in je leven. De stap naar een therapeut is te groot en het gesprek met een collega of vriend/vriendin geeft, hoe goed bedoeld ook, geen verlichting. Een gesprek met een counselor kan je dan net dat inzicht en perspectief geven dat nodig is om verder te kunnen.

Wanneer je besloten hebt om contact op te nemen, volgt er een afspraak voor een eerste gesprek.

In dit eerste, vrijblijvende, gesprek wordt bepaald of het contact goed is. Zonder het juiste contact heeft counseling geen zin. Dan wordt er slechts informatie uitgewisseld. In dit eerste gesprek kijken we naar de vragen en verwachtingen die je hebt over het te volgen counselingstraject. Wanneer er een klik is, dan volgt het intakegesprek. In dit gesprek verkennen we jouw problemen en wordt een plan van aanpak vastgesteld. Een counselingstraject bestaat uit ongeveer 8 sessies. De duur van de sessies is 90 minuten.

Wilt je meer informatie neem dan hier contact op of bel:  0636125903