In verwachting

Volgens van Dale:

Verwachten:

1. Rekenen op de komst van: een baby verwachten, zwanger zijn, in verwachting

2. Waarschijnlijk achten dat iets gebeurt.

 Prachtig hoor, dat in verwachting zijn. Vooral als het gaat om de van Dale omschrijving nummer 1. Waar het vaker mis gaat is nummertje 2 en dan vooral de onuitgesproken versie. In allerlei soorten relaties; werk, liefde, vriendschap, zie je het hier nog wel eens misgaan. Onuitgesproken verwachtingen. Zoals van Dale al zegt: Waarschijnlijk achten dat iets gebeurt….Het is in allerlei relaties van enorm belang dat wanneer je “acht te gebeuren” dit ook uitspreekt naar de persoon waar je je verwachting op projecteert. Maar vaak genoeg blijkt de andere partij totaal onwetend te zijn van het spectrum van verwachtingen waar hij/zij deel van uitmaakt. Terwijl de mind van de “verwachtende” een web van aannames rondom de verwachting spint, blijft deze vooral vaak waar zij ontstaan is: in de mind.

De ontgoocheling wanneer blijkt dat hetgeen verwacht wordt ( lees:bedacht is) niet bewaarheid wordt, is vaak groot. Zij gaat soms gepaard met irritatie maar vaker met frustratie en boosheid en verdriet. Uitspraken die je wel eens hoort hierbij zijn :”Ik had toch wel verwacht dat je…., heb je nu nog geen….., Begrijp ik nu dat je eigenlijk helemaal niet…Ik mag er toch wel vanuit gaan dat je..? 

Onuitgesproken verwachtingen zijn tricks of the mind. Een toekomstprojectie die totaal niet gestoeld is op enige realiteitszin. Een gevolg van onzorgvuldige communicatie.

Spreek je verwachtingen uit, wees duidelijk in hetgeen je verwacht. Gun de andere partij de mogelijkheid om jouw verwachtingen te temperen of te overtreffen.

Het lijkt me beter dan:  “waarschijnlijk achten dat iets gebeurt”. 

, , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie