Angst en de boekhouder

De rol van de controller wordt soms overschat….

Je ziet het wel eens gebeuren bij bedrijven. Zeker in deze tijden. Ze zitten economisch in zwaar weer. De omzet staat onder druk. Resultaten blijven achter. Plots lijken de factoren die voorheen vanzelfsprekend waren voor de succesvolle bedrijfsvoering, onbetrouwbaar. Er vindt langzaam een verschuiving plaats in werkprocessen. Administratie lijkt belangrijker te worden. Waar voorheen processen op een organische wijze hun weg vinden naar resultaat, wordt nu de nadruk gelegd op registreren van het proces. Elke stap dient te worden gedocumenteerd en verantwoord. Er worden nieuwe Management Informatie Systemen geïntroduceerd.  Gedigitaliseerde controle-instrumenten.  Het handelen in het proces wordt krampachtiger.

En dan verschijnt plots de Controller. De cijferspecialist. De man/vrouw die financiële verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf. Waar hij voorheen vaak een bescheiden rol op zich nam als financieel informant van management of directie, lijkt hij zich meer en meer te gaan bemoeien met het proces. Hij is de  persoon die alle gedocumenteerde, gedigitaliseerde bewegingen binnen het proces van elke medewerker, kan duiden. Zijn rol neemt toe in omvang. Hij verschijnt in vergaderingen om desgewenst elke beslissing van het management te onderbouwen met statistieken, grafieken en uitgebreid cijfermateriaal. Maar komt elke beslissing ook werkelijk uit de koker van het management of heeft de controller hier een rol gespeeld? Zo vaak zien we dat het ervaren van angst gevolgd wordt door een behoefte aan controle. De behoefte om met schijnbaar rationele middelen angst te bestrijden. Een extreem voorbeeld hiervan is de neuroot die met dwangmatige controlehandelingen een schijnbare veiligheid wil creëren voor zichzelf.

Ik wil hier niet de rol van elke controller onderuit halen. Hij/zij is belangrijk voor een organisatie om de vinger aan de pols te houden. Ik wil hier wel een pleidooi houden voor het helder blijven kijken naar zijn/haar rol en daarmee uw eigen gedachten. Wanneer een controller grote invloed heeft op de beslissingen die u als manager of directie neemt, wat is er dan werkelijk binnen uw bedrijf gaande? Staan de zaken er werkelijk zo slecht voor of regeert de angst en bent u op zoek naar zekerheden? Is de controller dan de goede raadgever?

 

 

 

, , , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie