Resultaat of proces?

Laatst een training verzorgd voor een team van zogenaamde “young professionals”. Een groep van ongeveer 20 enorm enthousiaste, ambitieuze jonge werknemers die er duidelijk zin in hadden. Doel van de training was om samen te kijken naar de manier waarop dit team eigenlijk samenwerkte en waar er nog verbeteringen mogelijk waren in communicatie.

Tijdens het ochtendgedeelte hebben we samen besproken wat nu de toegevoegde waarde was van het werken in een team. Begrippen als verbondenheid, betrokkenheid, collegialiteit, samenwerken,werden genoemd. Maar welke rol spelen deze begrippen als het management een lijn uitzet die nadrukkelijk gericht is op het behalen van resultaat? Uit de reacties werd duidelijk dat dit soms een soepele samenwerking binnen het team in de weg staat.

Hoe blijf je, ondanks de hooggespannen verwachtingen rond resultaat, het proces binnen je team bewaken? Hoe zorg je ervoor dat een ieder zich gehoord voelt? Wat is bepalend voor het je verbonden voelen met je team?

‘s Middags zijn we naar buiten gegaan om het een en ander in praktische zin te ervaren d.m.v. oefeningen.

We zijn aan het werk gegaan met een aantal vragen als:  Blijf je tijdens het proces oog houden voor je teamleden, hun kwaliteiten en hun uitdagingen? Kun je de pas op de plaats maken om samen naar het proces te kijken en te evalueren, of dender je als team door op weg naar het te behalen resultaat? Is sfeer binnen een team bepalend voor het behalen van een goed resultaat? Door de oefeningen werd duidelijk hoe verschillende teamleden omgingen met de begrippen proces en resultaat. Leerzaam maar soms ook confronterend. 

Gewenst resultaat is een gegeven , een vaststaand feit,  een cijfer. Hoe je echter naar dit resultaat toewerkt met elkaar, het proces,  is bepalend voor de continuïteit van een effectief team. Gelukkig was er binnen dit team een grote bereidheid om gezamenlijk naar hun proces te kijken en om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Samen in het proces.

 

 

 

 

 

, , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie