Samen naar TeamBewustzijn

 

touwenVerdieping in het werken met Belbin.

Veel van ons hebben wel eens een teamroltest gedaan van Belbin. De test geeft een helder inzicht op de wijze waarop een individu binnen een team werkt als dit team een opdracht krijgt. Ook wordt met behulp van het het teamrollenmodel duidelijk waarom sommige teams erg goed samenwerken, waar anderen hopeloos stranden op zoek naar een meer effectieve samenwerking.

Een belangrijk gegeven binnen Belbin’s filosofie is dat juist het verschil en niet de overeenkomsten tussen de persoonlijkheden binnen een team de effectiviteit van de samenwerking binnen een team bepalen. Maar wat als dit verschil onvoldoende zichtbaar is voor jou en je teamleden? In de training Samen naar Teambewustzijn gaan we daarom een stap verder. We gaan op zoek naar de cognities,  overtuigingen, normen en waarden die het  team niet alleen sterk en effectief maken in hun samenwerking, maar soms ook doelloos en belemmerend werken.  De leidraad hierbij is het teamrollenmodel van Belbin.

Tijdens onze dagelijkse werkzaamheden worden we vaak geleid door de waan en hectiek van de dag. Dit staat een heldere reflectie op ons handelen in de weg.

In de  training Samen naar Teambewustzijn wordt daarom van een zeer krachtig middel gebruikt gemaakt om ons teamgedrag te onderzoeken: de stilte. Vanuit stilte wordt elk teamlid uitgedaagd om zijn of haar denken onder de loep te nemen. Geen ellenlange meditatiesessies, wierook branden en klankschalen, maar korte momenten van stilte om bewust te reflecteren op jouw handelen en dat van je teamleden.

Het doel van de training is om een (nog) beter en dieper inzicht te krijgen in jouw teamrol. Je handelen binnen het team en de samenwerking tussen jou en teamleden wordt daarmee naar een hoger niveau getild. Er ontstaat een beter inzicht in de processen binnen het team en het werk. Je leert met meer overtuiging en vertrouwen vanuit je eigen kwaliteiten te handelen. Jouw functioneren en dat van je team wordt meer ontspannen en effectief.

Voor meer informatie bel 0636125903 of mail naar: info@samennaarinzicht